ENP aloittaa Carunan Raami 4 hankkeen ensimmäisen projektin Pudasjärvellä. Projektialue ulottuu Arkalasta Pudasjärven keskustaan. Maakaapelointireittiä projektissa on yhteensä reilut 140km. Hanke alkaa suunnittelulla. Maanrakennus- ja kaapelointityöt on tarkoitus aloittaa loppukesästä 2016.