ENP on voittanut Savon Voima Verkko Oy:n Nilsiän Tahkovuori- ja Nilsiän taajamahankkeiden rakennusurakat. Kohteet ovat kvr-hankkeita, joissa suunnitellaan ja rakennetaan uutta maakaapeliverkkoa yhteensä noin 50km ja vanha ilmajohtoverkko puretaan. Kohteen suunnittelutyö lähtee käyntiin välittömästi, ja itse rakentaminen suoritetaan pääosin vuoden 2018 aikana.