Tahkovuoren urakkaan sisältyy 18 kilometriä keskijännitekaapelointia, 13 kilometriä pienjännitekaapelointia sekä 23 uutta puistomuuntamoa. Jo kaivettuja alueita ovat Valkeiskylä, Pajuniemi ja Sääskiniementie. Tällä hetkellä työn alla on Tintintaival, josta siirrymme Varpaisjärventien varteen.

Nilsiän Lastulahden urakkaan sisältyy 22 kilometriä keskijännitekaapelointia, 24 kilometriä pienjännitekaapelointia ja uusia puistomuuntamoita 22 kappaletta. Kaivettuja alueita ovat Tiirinlahden suunta, Keinolansaarentie, Leväniementie ja Varpaisjärventie. Tällä hetkellä työn alla on asutusalueen kadut Syvärintien molemmin puolin. Seuraavat kaivuualueet sijaitsevat Mustikkapurontien suuntaan.

Molemmat Savon Voima Verkolle toteutettavat työkohteet ovat edenneet pääsääntöisesti hyvin ja olemme aikataulussa. Tahkovuoren valmiusaste maanrakennuksen osalta on noin 50 % ja Lastulahden osalta 35 %.  Maanrakennustyöt valmistuvat tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä. Uuden maakaapeliverkon käyttöönotot alkavat elokuussa 2018.