Janne Silvennoinen on nimitetty 1.10.2019 alkaen myynti- ja kehityspäälliköksi. Aiemmin hän työskenteli ENP:ssä projektipäällikkönä. Lue alta Jannen terveiset!


ENP:n liiketoiminta on ollut voimakkaassa kasvussa heti ensimmäisistä vuosista lähtien. Kun tulin mukaan vuoden 2017 alkupuolella, olivat yrityksen tarvitsemat prosessit ja projektit vielä käsin kosketeltavissa. Nyt liikevaihto on noussut yli 10m€, käynnissä olevien projektien määrää ei pysty laskemaan kahden käden sormilla ja henkilöstöä on lähes 50. Kannattava kasvu vaatii prosessien määrittelyä ja tuotteistamisen toimenpiteitä, joiden parissa olen työskennellyt useita vuosia.

Työuraani on aina leimannut kehitysorientoitunut ote: jos jokin toiminta on vaatinut uudenlaista näkökulmaa, se on monesti eksynyt minun pöydälleni. Olen toiminut yritysten sisäisten toimintamallien ja sähköisten järjestelmien kehityksen parissa sekä vetänyt tuotantoprojekteja eri asiakkaille. Tuotantotalouden DI-tutkinto on antanut hyvän pohjan liiketoiminnan ymmärtämiseen sekä prosessiajatteluun. Lopputyöni olen tehnyt rakentamisprosessin tuotteistamiseen liittyen. Lisäksi olen suorittanut IPMA-C Projektipäällikkö sertifioinnin.

Siirtymiseni projektipäällikön tehtävästä myynti- ja kehityspäälliköksi on hyvin luonnollinen yrityksen elinkaareen peilaten. Keskustelimme ENP:n johdon kanssa yrityksen tulevaisuudesta ja omista haluistani. Huomasimme, että minun vahvuuteni ja osaamiseni tukevat ENP:n pitkän tähtäimen tavoitteita. ENP tukeekin vahvasti työntekijöitään urallaan, ja kun osaaminen ja tarve kohtaavat, ei asioissa turhaan aikailla vaan laitetaan hihat heilumaan.

Uuden toimeni myötä pyrimme parantamaan asiakaskokemusta ja sisäisen toiminnan laatua. Tarkoituksena on lisätä asiakasymmärrystä läpi yrityksen henkilöstön ja näiden tarpeiden pohjalta kehittää sisäisiä prosesseja vastaamaan asiakkaan vaatimuksia ja tarpeita.

 

Kehitysterveisin
Janne Silvennoinen