Tämä maailmanlaajuinen poikkeustilanne vaikuttaa tavalla tai toisella meihin kaikkiin ihmisiin ja myös yritysten toimintaan, eikä ENP ole tässä poikkeus. ENP haluaa omalta osaltaan olla tukemassa sitä, että poikkeustilanteesta päästään takaisin normaalitilaan.

Tällä hetkellä työmaamme etenevät pääosin normaalisti, mutta tilanne voi muuttua yleistilanteen muuttuessa. Tilanne voi hankaloitua esimerkiksi viranomaismääräysten, henkilöiden yhtäaikaisten sairastumisten tai materiaalitoimitusvaikeuksien vuoksi.

Tulemme olemaan yhteydessä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin niiden hankkeiden osalta, joihin näemme poikkeustilanteen tuovan haittaavia vaikutuksia. Yksittäisten projektien osalta voit toki olla jo yhteyksissä meidän projektipäällikköömme, jos haluat keskustella tilanteen vaikutuksesta projektin etenemiseen.

Pyrimme edesauttamaan pandemian haittavaikutusten ehkäisyä ja turvaamaan työskentelymme sekä mahdollisimman häiriöttömän toimintamme muun muassa sillä, että sosiaalisia kontakteja tulisi mahdollisimman vähän. Tämän vuoksi olemme siirtyneet mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyyn ja palaverit järjestämme etäyhteyksin.

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista toiminnassamme.