Kyseessä on Yli-Iin taajaman sähkönjakeluverkon saneeraus. Kokonaisuudessaan tässä hankkeessa maakaapeloidaan noin 15 kilometrin matkalla keski- ja pienjännitesähköverkkoa ja rakennetaan 16 uutta puistomuuntamoa. Urakan aikana puretaan pois noin 20 kilometriä vanhaa sähköverkkoa.

Urakkasopimus on allekirjoitettu 4.2.2021. Maanrakennustyöt aloitetaan toukokuussa ja uusi verkko otetaan käyttöön 31.12.2021 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilönä ENP:llä toimii Petri Paldanius. Lisätietoja petri.paldanius(at)enp.fi