Efficient Network Partner Oy ja sähkönjakelija Caruna Oy ovat allekirjoittaneet 8.10.2021 yhteistyösopimuksen sähkönjakeluverkon parantamisesta Peräseinäjoella.

Caruna Oy (Tilaaja) rakennuttaa ja saneeraa alueella 20 /0,4kV jakeluverkkoa Pohjanmaan verkkoalueella. Hanke sisältää maakaapeliverkkojen suunnittelun, rakentamisen, vanhan ilmajohtoverkon purkamisen sekä ilmajohtoverkon saneeraustyön. Hankkeessa maakaapeloidaan noin 40 kilometrin matkalla keski- ja pienjänniteverkkoa ja rakennetaan 57 uutta puistomuuntamoa/kytkinasemaa. Urakan aikana tullaan saneeraamaan myös yli 1000 vanhaa ilmajohtopylvästä.

Rakentaminen ja saneeraus parantaa sähköjakeluverkon toimintavarmuutta Pohjanmaan haja-asutusalueella (Peräseinäjoki kaakko, Marttilanmäki, Hirvijärvi ja Marttilanmäki Koskutjärvi).

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyösopimuksesta ja sen myötä tulevasta hankekumppanuudesta Caruna Oy:n kanssa. Hankkeen vaikutukset sekä Seinäjoen yksikölle että yhteistyökumppaneillemme ovat merkittävät. Alueella tehtävät saneeraukset parantavat toimintavarmuutta alueen sähkönkäytön tarpeissa, kertoo ENP:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja.

Alueella aloitetaan ilmajohtosaneeraustyöt vuoden 2022 maaliskuussa ja maanrakennustyöt toukokuussa. Uusi verkko otetaan käyttöön 31.11.2022 mennessä. Kokonaisuudessaan valmiit projektit luovutetaan tilaajalle viimeistään 15.6.2023 mennessä.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Tapani Vuorenmaa, tapani.vuorenmaa@enp.fi