Vuosi 2021 oli ENP:n 7. toimintavuosi. Näistä vuosista viidesti, olemme olleet Kauppalehden Menestyjä-yritys. Tänä vuonna oli ilo vastaanottaa Kauppalehden myöntämä Kestomenestyjä-sertifikaatti 2017-2021. Otamme palkinnon nöyränä vastaan, mutta samalla iloiten onnistumisestamme.

Yrityksemme kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Menestyjät-merkki on tae laadusta ja luotettavuudesta. Nämä arvot ovat johtaneet ENP:n toimintaa ja kehittymistä yrityksen perustamisesta lähtien. Olemme alusta saakka vieneet yritystämme eteenpäin päämäärätietoisesti kehittämällä toimintatapojamme siten, että projektien kaikki osapuolet hyötyvät ja koko ala kehittyy.

Selkeät prosessit hankkeissa, jatkuva kehittäminen, samanlaiset arvot jakavat kumppanit sekä työntekijät ovat mahdollistaneet taloudellisen kannattavuuden, kilpailukykyiset palvelut ja hallitun kasvun. Laatu ja vastuullisuus ovat tämän päivän tapa toimia. Toimintamme vastuullisessa markkinaympäristössä on vastuuta taloudesta, joka mahdollistaa meille sekä sosiaalisen- että ympäristövastuun.

Menestyjä-yritykset poimitaan tilinpäätöstiedoista

Alma Talent Oy analysoi vuosittain suomalaisten yritysten menestystä oikaistujen tilinpäätöstietojen avulla. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella:

  • kasvu
  • kannattavuus
  • tulos
  • maksuvalmius
  • vakavaraisuus
  • riskinsietokyky

Kultakin osa-alueelta yritys pisteytetään omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talentin tietokannan yrityksiin, että vertailtuna yrityksen toimialan muihin yrityksiin. Menestyjä-sertifikaatti ennakoi myös yrityksen tulevaa menestystä.

Menestyjä 2017–2021-luokitus perustuu tilikausiin, jotka ovat päättyneet 2016/6–2021/5

Tämän luottamus kannustaa meitä kehittymään ja toimimaan yhä laadukkaampana kumppanina  sidosryhmiemme kanssa myös tulevina vuosina.