Ilkka Säkkinen palaa Efficient Network Partner Oy:n toimitusjohtajaksi ja samassa yhteydessä nykyinen toimitusjohtaja Esko Ainasoja siirtyy ENP Groupin palvelukseen ja johtoryhmän jäseneksi. Juha Pyyhtiä jatkaa edelleen ENP Groupin toimitusjohtajana.

”Ilkka Säkkinen siirtyy takaisin tytäryhtiö Efficient Network Partnerin toimitusjohtajaksi ja Esko Ainasoja siirtyy ENP Groupin palvelukseen kehittämään konsernin uusia liiketoimintoja ja syventämään nykyisten konserniyhtiöiden strategista yhteistyötä. Uusien tehtävien lisäksi Eskon vastuualueella on myös ENP:n myyntijohtaminen. Tehtävien muutoksilla vahvistamme konsernin suuntaa kohti tulevaisuuden energiaratkaisujen kokonaisvaltaisempaa palveluntarjontaa.”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Juha Pyyhtiä.

Muutokset astuvat voimaan 1.5.2022.

Sähkönjakelija Caruna ja Limingassa pääkonttoriaan pitävä Efficient Network Partner Oy (ENP) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti urakoitsija ENP vastaa Carunan sähkönjakeluverkon kehittämisestä Pohjanmaalla. Haja-asutusalueelle sijoittuvassa hankkeessa reilun 2 500 asiakkaan sähköverkkoa uudistetaan.

Carunalla sähköverkkoa kehitetään vastuullisesti ja päämäärätietoisesti. Varmistamme investoinnilla myös alueen sähkönkäytön tulevaisuuden tarpeet.

”Hankkeessa turvataan alueen asiakkaiden sähkönsaanti, ja investointi on kohdennettu verkon vanhimpiin osiin. Investoinneissa huomiomme aina säävarmuuden lisäksi tulevaisuuden sähkönkäyttötarpeet ja uusiutuvan energian vaikutuksen tulevaisuuden yhteiskuntaan. Kyseessä on merkittävä ja tärkeä alueellinen investointi”, Carunan rakennuttajapäällikkö Jere Mättö täsmentää.

Töitä tehdään Kurikan Luovassa, Peräseinäjoella ja Alavuden Hukkalassa.

Näillä alueilla on paljon käyttöikänsä päässä olevia keski- ja pienjänniteilmajohtoja. Mittava saneeraus toteutetaan maakaapeloimalla sähkönjakelun kannalta tärkeimmät osuudet, yhteensä lähes 200 kilometriä. Lisäksi pylväsvaihtoja toteutetaan noin 60 kilometrin osuudella. Vanhan verkon purettu materiaali kierrätetään tehokkaasti jatkojalostukseen.

”Olemme erittäin iloisia päästessämme aloittamaan tämän merkittävän hankkeen Pohjanmaalla. Urakan työllistämisvaikutukset ovat meille ja kumppaneillemme varsin huomattavat. Olemme erittäin tyytyväisiä myös siitä, että olemme voineet olla Carunalle luotettava kumppani jo useissa hankkeissa. Meillä ENP:llä on mahdollisuudet vastata tällaisten suurten hankkeiden tarpeisiin asiantuntevalla sekä laadukkaalla työllä. Sähkönjakeluverkon uudistamishankkeet palvelevat kuluttajia pitkälle tulevaisuuteen”, ENP:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja sanoo.

Hankkeen suunnittelutyöt alkavat kesällä 2022. Uusi verkko otetaan käyttöön loppuvuonna 2023 ja kokonaisuudessaan hanke luovutetaan Carunalle kesällä 2024.