Tapio Rekinen tuo kehittyvälle ENP:lle vahvaa kansainvälistä liiketoimintaosaamista hallitukseen. Tapiolla on 25 vuoden kansainvälinen kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja kasvattamisesta teollisuuden sekä energia-alan projektiliiketoiminnassa ja teollisuuden palvelusopimuksien parissa. Työhön kansainvälissä toimissa on kuulunut strategiat ja niiden toteuttaminen, myynnin johtaminen sekä uusien liiketoimintamallien luominen. Hänen vahvuuksiaan liiketoimintaosaamisessa ovat edellä mainittujen lisäksi myös työmaiden johtaminen, teollisuuden palveluliiketoiminta, lisäarvokonseptointi ja toimintaprosessit sekä liiketoimintakaupat.

” Haluan tuoda pitkän kokemukseni hallitustyön kautta erityisesti pohjoissuomalaisten yrityksien käyttöön. ENP:ssä on hyvin tavoite orientoitunut ja yrittäjähenkinen toimintatapa, johon uskon oman kansainvälisen johtamiskokemukseni tuovan sopivasti liiketoiminta- ja strategista osaamista. Olen helposti innostuva ja tottunut toimimaan hyvin erilaisissa työyhteisöissä, joissa työyhteisön jäsenillä on ollut hyvin erilaisia taustoja. Osaaminen ja ymmärrys on karttunut työyhteisöissä, joissa työntekijät ovat tulleet erilaisista kulttuureista ja heidän työkokemuksensa on vaihdellut laajasti. Tämän myötä uskon olevani hyvä joukkuepelaaja ja sitä kautta pystyn osaltani edesauttamaan joukkueemme menestymistä”, kertoo Tapio Rekinen.

Tapio uskoo, että ENP:llä on erinomaiset edellytykset kehittyä ja kasvaa kannattavasti myös tulevaisuudessa. Toimiala on mielenkiintoinen ja voimakkaasti kasvava. Meneillään oleva energiamurros, jossa siirrytään kohti päästötöntä energian tuotantoa, sähkön siirtoa ja jakelua sekä kasvava fossiilivapaa energian loppukäyttö, tarjoavat erinomaisia kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Tarve digitalisaation hyödyntämiselle sekä kotitalouksissa että useimmilla toimialoilla on valtava ja luo tarpeen kehittää ja laajentaa tietoliikenneverkkoja yhä edelleen. Kasvava markkina niin sähkö- kuin tietoliikenneverkkojen suunnittelussa, projektoinnissa ja ylläpidossa toteutettuna ENP:n hyväksi havaitulla kumppanuusmallilla luo hyvät edellytykset kasvaa kannattavasti myös tulevaisuudessa.

 

https://fi.linkedin.com/in/tapiorekinen