Etsimme monenlaisia osaajia valokuituverkon projekteihin.

 

Tietoliikenneasentajia valokuituverkon asennustöihin.

Tietoliikenneasentajan työnkuva sisältää valokuituverkon ja -liittymien asennuksia ja viankorjausta.

Lisätietoja: https://ats.talentadore.com/apply/tietoliikenneasentaja-valokuiturakentamiseen-enp/Zy9ekZ

 

Suunnittelijaa valokuituverkon suunnittelutehtäviin.

Suunnittelijana vastaat osana tiimiä valokuituverkon suunnittelusta. Suunnittelutyö sisältää verkon teknistä suunnittelua ja maastosuunnittelua, sijoituslupien hankintaa, määrä- ja kustannuslaskentaa sekä dokumentointia. Toimit suunnittelutöiden osalta myös tiiviisti yhteyshenkilönä maanomistajiin, viranomaisiin ja asiakkaisiin. Tehtävään on mahdollista sisällyttää myös rakentamisen aikaisia tehtäviä, kuten työmaiden ohjausta ja valvontaa.

Toimipaikkasi voi olla yhtiön Kajaanin tai Kuopion toimipisteessä ja työtä on mahdollista tehdä osittain etätyönä. Työ edellyttää matkustusvalmiutta.

Lisätietoja: https://ats.talentadore.com/apply/suunnittelija-valokuiturakentamiseen-enp/DGz1xZ

 

Projektipäällikköä valokuituverkon rakennusprojekteihin.

Projektipäällikön työssä vastaat valokuituverkon rakennusprojektien vetämisestä. Työtehtävä sisältää organisointia, töiden suunnittelua ja aikataulutusta sekä viestintää eri sidosryhmien välillä. Projektipäällikkönä olet vastuussa projektin kokonaisaikataulusta, kustannustehokkuudesta ja laadun toteutumisesta. Ohjaat ja valvot työssäsi asennustöiden ja maarakennuksen toteutumista projektisuunnitelman ja aikataulun mukaisesti sekä toimit tiiminvetäjänä projektissasi työskenteleville henkilöille. Toimit myös suorana yhteyshenkilönä asiakkaillemme ja urakointia tekeville kumppaniyrityksillemme. Tehtävään on mahdollista sisällyttää myös suunnittelutyötä.

Toimipaikkasi voi olla yhtiön Kajaanin tai Kuopion toimipisteessä ja työtä on mahdollista tehdä osittain etätyönä. Työ edellyttää matkustusvalmiutta.

Lisätietoja: https://ats.talentadore.com/apply/projektipaallikko-valokuiturakentamiseen-enp-kuopio-tai-kajaani/8pz61D