Uusiutuvan energiamarkkinan voimakas kasvu loi asiakaslähtöisen tarpeen uudentyyppiselle toimijalle tuottamaan sähköasemien sekä voimajohtojen suunnittelu- ja rakentamispalveluita. Energiatoimialan murros sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen sähkön tuotannossa asettavat kasvavat tarpeet sähkön siirtoyhteyksille.

”Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvastuullista voimajohto- ja sähköasemaurakointia.
Toimitusten päätoteuttajana toimintamme perustuu ENP:n tehokkaaseen projektiliiketoimintamalliin ja laajaan kumppanuusverkostoon. Yrityksen projektiorganisaatiossa myös johtohenkilöt ovat vahvasti mukana työmaatekemisessä”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Marko Elorinne.

Perusliiketoimintojen lisäksi yritys kouluttaa uusia ammattilaisia ja kumppaneita voimajohto- ja sähköasemarakentamiseen. ”ENP mallin mukaisesti olemme kotimainen toimija ja haluamme omistaa yhtiön yhdessä henkilöstömme kanssa”, Elorinne jatkaa.