Caruna Oy on palkinnut ENP:n Turvallisimmat työmaat -kategoriassa.

Työturvallisuus on tärkeä osa vastuullista toimintamalliamme ja olemme ylpeitä, että olemme voineet olla vastuullinen kumppani Carunalle. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen on ENP:llä jatkuva prosessi. Meille on tärkeää, että kaikilla työntekijöillä on turvallinen työympäristö. Laadukkaalla turvallisuusjohtamisella haluamme osaltamme olla luotettava osa toimitusketjua.

Caruna jakaa palkinnon vuosittain urakoitsijoille tai aliurakoitsijoille.
Perusteina palkitsemisellemme oli seuraavat työturvallisuusasiat:

– Viimeisen kahden vuoden aikana ENP:n Carunalle tuottamilla työmailla ei ole sattunut yhtään työtapaturmaa
– ENP:llä on kehitetty turvallisuusjohtamisen malleja merkittävästi ja epäkohtiin on puututtu nopeasti
– Johdonmukainen turvallisuuskulttuurin kehittäminen näkyy helppona yhteistyönä turvallisuusasioissa

Päivitämme myöhemmin keväällä lisätietoa sertifikaateista.