Entries by Jussi Riikonen

Haemme projektipäällikköä Itä-Suomen liiketoiminta-alueelle

Projektipäällikön työssä vastaat sähkönjakeluverkon rakennusprojektien ja hankkeiden vetämisestä. Työtehtävä sisältää organisointia, töiden suunnittelua, materiaalihankintaa sekä aikataulutusta ja viestintää eri sidosryhmien välillä. Projektipäällikkönä olet vastuussa projektin kokonaisaikataulusta, kustannustehokkuudesta ja laadun toteutumisesta. Ohjaat ja valvot työssäsi asennustöiden ja maarakennuksen toteutumista projektisuunnitelman ja annetun aikataulun mukaisesti. Projektipäällikkönä sinulla on ohjausvastuu projektissasi työskentelevälle tiimille. Toimit tehtävässäsi myös suorana yhteyshenkilönä […]

Nyt etsimme SÄHKÖVERKOSTOASENTAJIA KAINUUN ALUEELLE

Sähköverkostoasentajalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta sähkönjakeluverkon rakennustöistä. Kokemus televerkkojen rakentamisesta katsotaan myös suureksi eduksi. Olet vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen, halukas kehittymään ja sinulla on valmius lähteä myös komennustöihin. Vahvaksi eduksi katsomme lakisääteisten pätevyyskoulutusten voimassaoloa ja C-ajokorttia. Työhönottopaikkasi on Kajaani tai neuvoteltaessa jokin muu paikkakunta Kainuun alueella. Tarjoamme tekijöille nuorekkaan ja tehokkaan työyhteisömme tuen, hyvät etenemis- […]

ENP kumppaniksi uusiutuvan energian rakentamisessa

Efficient Network Partner ja Puhuri Oy ovat solmineet yhteistösopimuksen tuulivoiman sähköverkon rakentamiseen liittyen. Kumppanuus on ENP:lle ensimmäinen tuulivoimaan liittyvä projekti. ”Tuulivoima on meille tärkeä sektori kehittää liiketoimintaamme. Uusituvan energian tarve lisääntyy ja uskomme, että meidän vahvalla osaamisella sähköverkkojen asennuksessa, kykenemme olemaan luotettava kumppani myös tällä liiketoiminta-alueella”, sanoo ENP:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja.

ENP ja Caruna kehittävät Koillismaan sähköverkkoa

Sähkönjakelija Caruna ja Limingassa pääkonttoriaan pitävä Efficient Network Partner Oy (ENP) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti urakoitsija ENP vastaa Koillismaan taajamien sähköverkon kehittämisestä Carunan Lähikaapeli Koillismaa -hankkeessa lähivuosien aikana. Hankkeessa lähes 5 000 asiakkaan sähköverkkoa uusitaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Sähköverkkoa kehitetään täyttämään tulevaisuuden tarpeet, koska sähkön käyttö lisääntyy ja tehokkaan sähkönjakelun merkitys kasvaa vääjäämättä myös […]

Hallitustyön Tamminen Nuija ENP:lle

Efficient Network Partner Oy on palkittu Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden Tammisella nuijalla hyvästä hallitustyöskentelystä. Otamme tunnustuksen vastaan suurella kiitollisuudella. Ansio ja kunnia kuuluu henkilökunnalle, asiakkaille, kumppaneille sekä hallitukselle, kiitos teille kaikille. Perusteluina palkitsemiselle Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen kertoo olleen mm. kannattava kasvu, vakioidut prosessit sekä luotu ja toteutettu pitkän tähtäimen kasvupolku. https://pohjois-suomi.hallituspartnerit.fi/hallitustyon-tamminen-nuija-efficient-network-partner-oylle-kasvu-on-ollut-alusta-asti-voimakasta/

Rekry – sähköverkkosuunnittelija

Sähköverkkosuunnittelijana olet meillä osana suunnittelutiimiämme, joka vastaa sähkönjakeluverkon suunnittelusta, maastomittauksista, sijoituslupien hankkimisesta ja dokumentoinnista. Toimit suunnittelutöiden osalta myös tiiviisti yhteyshenkilönä maanomistajiin, viranomaisiin ja asiakkaisiin. Edellytämme hakijoilta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta suunnittelusta. Vahvaksi eduksi katsomme erilaisten järjestelmien, kuten esim. Trimble-Nis, Headpower, PGField- verkkotietojärjestelmien hyvän tuntemuksen, kokemuksen erilaisista lupaprosesseista, sekä paikannus- ja mittalaitteiden käytöstä. Luonteeltasi olet […]

Efficient Network Partner Oy:n ja Oulun Energia sähköverkko Oy:n kumppanuus Yli-Iissä, Oulussa.

Kyseessä on Yli-Iin taajaman sähkönjakeluverkon saneeraus. Kokonaisuudessaan tässä hankkeessa maakaapeloidaan noin 15 kilometrin matkalla keski- ja pienjännitesähköverkkoa ja rakennetaan 16 uutta puistomuuntamoa. Urakan aikana puretaan pois noin 20 kilometriä vanhaa sähköverkkoa. Urakkasopimus on allekirjoitettu 4.2.2021. Maanrakennustyöt aloitetaan toukokuussa ja uusi verkko otetaan käyttöön 31.12.2021 mennessä. Hankkeen vastuuhenkilönä ENP:llä toimii Petri Paldanius. Lisätietoja petri.paldanius(at)enp.fi

Esko Ainasojasta Efficient Network Partner Oy:n uusi toimitusjohtaja

Efficient Network Partner Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu nykyisen toimitusjohtaja Ilkka Säkkisen jatkaessa ENP Group Oy:n johtotehtävissä uusien liiketoimintojen parissa. Eskolla on yli 30 vuoden kokemus energiasektorilta ja palveluliiketoimintojen kehittämisestä sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on toiminut urallaan myös sähköverkkoliiketoiminnan parissa. Asiantuntijuudesta kertoo lisäksi useat hallitustehtävät miltei 20 vuoden ajalta. Esko Ainasoja siirtyy ENP:n palvelukseen 1.4.2021 alkaen. […]

,

Rekry: Projektipäällikkö Savon liiketoiminta-alueelle

Projektipäällikön työssä vastaat sähkönjakeluverkon rakennusprojektien ja hankkeiden vetämisestä. Työtehtävä sisältää organisointia, töiden suunnittelua sekä aikataulutusta, ja viestintää eri sidosryhmien välillä. Projektipäällikkönä olet vastuussa projektin kokonaisaikataulusta, kustannustehokkuudesta ja laadun toteutumisesta. Ohjaat ja valvot työssäsi asennustöiden ja maarakennuksen toteutumista projektisuunnitelman ja annetun aikataulun mukaisesti, sekä toimit tiiminvetäjänä ja esimiesvastuullisena henkilönä projektissasi työskenteleville henkilöille. Toimit tehtävässäsi myös suorana […]