ENP Group on ostanut 30% Planora Oy:n osakekannasta.

“On hienoa tiivistää ENP:n ja Planoran vuodesta 2015 alkanutta yhteistyötä omistajuuden kautta. Planoran ammattitaitoinen henkilöstö ja yhteistyön synergiat vahvistavat ENP Groupin suunniteltua toiminnan laajentamista sähkö- ja tietoliikenneverkoista kohti kokonaisvaltaisempaa energia-alan palveluntarjontaa. Uskomme, että avoimeen yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvalla toimintamallillamme voimme tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme myös tulevaisuuden energiaratkaisujen parissa.”, ENP Group Oy:n toimitusjohtaja Juha Pyyhtiä kommentoi.

“Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa ja kehittää yhteistyötä ENP Groupin kanssa myös omistajuuden kautta. Näemme yhteistyön tuovan mahdollisuuksia kehittää omaa sekä yhteistä palvelutarjontaa, jolloin voimme palvella asiakkaitamme nykyistä kattavimmilla palveluilla ja useammalla sektorilla.” Planora Oy:n COO Katja Granlund kommentoi.

Planora Oy on energiatekninen suunnittelu- ja konsulttitoimisto, kunnallistekniikan, teollisuuden ja automaation alalla. Yhtiön erityisosaamiseen kuuluu kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Energia- ja teollisuussuunnittelua on toteutettu jo vuodesta 1987. Laaja asiantuntemus ja pitkäaikainen kokemus alalla tarkoittaa turvallista ja kattavaa projektinhallintaa. Yhdistämme ammattimaisen suunnittelun ja projektinhallinnan: tulos on kustannustehokas, tehokas ja tuottava ratkaisu.

Lisätietoja:

ENP Group Oy: Juha Pyyhtiä, 040 681 3003 

Planora Oy: Katja Granlund, 044 781 9306 

www.planora.fi 

Vuosi 2021 oli ENP:n 7. toimintavuosi. Näistä vuosista viidesti, olemme olleet Kauppalehden Menestyjä-yritys. Tänä vuonna oli ilo vastaanottaa Kauppalehden myöntämä Kestomenestyjä-sertifikaatti 2017-2021. Otamme palkinnon nöyränä vastaan, mutta samalla iloiten onnistumisestamme.

Yrityksemme kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Menestyjät-merkki on tae laadusta ja luotettavuudesta. Nämä arvot ovat johtaneet ENP:n toimintaa ja kehittymistä yrityksen perustamisesta lähtien. Olemme alusta saakka vieneet yritystämme eteenpäin päämäärätietoisesti kehittämällä toimintatapojamme siten, että projektien kaikki osapuolet hyötyvät ja koko ala kehittyy.

Selkeät prosessit hankkeissa, jatkuva kehittäminen, samanlaiset arvot jakavat kumppanit sekä työntekijät ovat mahdollistaneet taloudellisen kannattavuuden, kilpailukykyiset palvelut ja hallitun kasvun. Laatu ja vastuullisuus ovat tämän päivän tapa toimia. Toimintamme vastuullisessa markkinaympäristössä on vastuuta taloudesta, joka mahdollistaa meille sekä sosiaalisen- että ympäristövastuun.

Menestyjä-yritykset poimitaan tilinpäätöstiedoista

Alma Talent Oy analysoi vuosittain suomalaisten yritysten menestystä oikaistujen tilinpäätöstietojen avulla. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuudella eri osa-alueella:

  • kasvu
  • kannattavuus
  • tulos
  • maksuvalmius
  • vakavaraisuus
  • riskinsietokyky

Kultakin osa-alueelta yritys pisteytetään omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Alma Talentin tietokannan yrityksiin, että vertailtuna yrityksen toimialan muihin yrityksiin. Menestyjä-sertifikaatti ennakoi myös yrityksen tulevaa menestystä.

Menestyjä 2017–2021-luokitus perustuu tilikausiin, jotka ovat päättyneet 2016/6–2021/5

Tämän luottamus kannustaa meitä kehittymään ja toimimaan yhä laadukkaampana kumppanina  sidosryhmiemme kanssa myös tulevina vuosina.

Efficient Network Partner Oy ja sähkönjakelija Caruna Oy ovat allekirjoittaneet 8.10.2021 yhteistyösopimuksen sähkönjakeluverkon parantamisesta Peräseinäjoella.

Caruna Oy (Tilaaja) rakennuttaa ja saneeraa alueella 20 /0,4kV jakeluverkkoa Pohjanmaan verkkoalueella. Hanke sisältää maakaapeliverkkojen suunnittelun, rakentamisen, vanhan ilmajohtoverkon purkamisen sekä ilmajohtoverkon saneeraustyön. Hankkeessa maakaapeloidaan noin 40 kilometrin matkalla keski- ja pienjänniteverkkoa ja rakennetaan 57 uutta puistomuuntamoa/kytkinasemaa. Urakan aikana tullaan saneeraamaan myös yli 1000 vanhaa ilmajohtopylvästä.

Rakentaminen ja saneeraus parantaa sähköjakeluverkon toimintavarmuutta Pohjanmaan haja-asutusalueella (Peräseinäjoki kaakko, Marttilanmäki, Hirvijärvi ja Marttilanmäki Koskutjärvi).

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyösopimuksesta ja sen myötä tulevasta hankekumppanuudesta Caruna Oy:n kanssa. Hankkeen vaikutukset sekä Seinäjoen yksikölle että yhteistyökumppaneillemme ovat merkittävät. Alueella tehtävät saneeraukset parantavat toimintavarmuutta alueen sähkönkäytön tarpeissa, kertoo ENP:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja.

Alueella aloitetaan ilmajohtosaneeraustyöt vuoden 2022 maaliskuussa ja maanrakennustyöt toukokuussa. Uusi verkko otetaan käyttöön 31.11.2022 mennessä. Kokonaisuudessaan valmiit projektit luovutetaan tilaajalle viimeistään 15.6.2023 mennessä.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Tapani Vuorenmaa, tapani.vuorenmaa@enp.fi

Sähköverkostoasentajalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta sähkönjakeluverkon rakennustöistä. Etsimme henkilöä, jolla on voimassa olevat koulutukset ja kokemusta, sekä pienjännite-, että keskijänniteverkon sähköasennustöistä, sekä ilmajohtorakentamisesta. Kokemus televerkkojen rakentamisesta katsotaan myös suureksi eduksi.

Olet vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen, halukas oppimaan uusia toimintamalleja, kehittämään toimintaa sekä hyvä toimimaan tiimissä. Sinulla on valmius lähteä myös komennustöihin. Työhönottopaikkasi tulisi olemaan yhtiömme Kuopion toimipaikka.

Tarjoamme tekijöille nuorekkaan ja tehokkaan työyhteisön, hyvät kehittämis- ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, sekä kilpailukykyisen palkan, bonusmallit ja työsuhde-etuudet. Tehtävässä on mahdollisuus kehittyä todelliseksi alan moniosaajaksi ja yhtiömme tarjoaa hyvät etenemismahdollisuudet ja erilaisia urapolkuja työntekijöilleen.
Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen meille osoitteeseen: eeva.rotkonen@enp.fi. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä/ sopimuksen mukaan.

Tehtävään liittyviin tiedusteluihin vastaa Savon yksikönpäällikkö, Marko Heiskanen p. 050 471 8384.

Projektipäällikön työssä vastaat sähkönjakeluverkon rakennusprojektien ja hankkeiden vetämisestä. Työtehtävä sisältää organisointia, töiden suunnittelua, materiaalihankintaa sekä aikataulutusta ja viestintää eri sidosryhmien välillä. Projektipäällikkönä olet vastuussa projektin kokonaisaikataulusta, kustannustehokkuudesta ja laadun toteutumisesta. Ohjaat ja valvot työssäsi asennustöiden ja maarakennuksen toteutumista projektisuunnitelman ja annetun aikataulun mukaisesti. Projektipäällikkönä sinulla on ohjausvastuu projektissasi työskentelevälle tiimille. Toimit tehtävässäsi myös suorana yhteyshenkilönä asiakkaillemme ja urakointia tekeville kumppaniyrityksillemme. Toimipaikkasi sijaitsee Kuopiossa, mutta työ edellyttää matkustusvalmiutta, koska projektit sijoittuvat Etelä- ja Pohjois-Savon, sekä Pohjois-Karjalan alueille.

Edellytämme sinulta työkokemusta sähkönjakeluverkon tai infrarakentamisen projektitoiminnasta ja myös projektien talouden seurannasta. Sinua ohjaa ja motivoi taloudellinen ja laadullinen tuloshakuisuus. Olet oma-aloitteinen vastuunkantaja ja hyvä organisoimaan sekä aikatauluttamaan niin omia, kuin tiimisi töitä. Olet henkilö, joka saa asiat etenemään ja olet halukas kehittymään ja etenemään urallasi. Työ vaatii aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä ja osaamista projektijohtamisen prosesseista, sekä hyviä viestintä- ja neuvottelutaitoja.

Eduksesi katsomme kokemuksen sähkönjakeluverkon suunnittelusta tai rakennuttamisesta.

Tarjoamme sinulle nuorekkaan ja tehokkaan työyhteisön, hyvät etenemis- ja kehittämismahdollisuudet, sekä kilpailukykyisen palkan, monipuolisen palkitsemisjärjestelmän ja työsuhde-etuudet, sekä mahdollisuuden yhtiön osakkuuteen.

Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen meille osoitteeseen: eeva.rotkonen@enp.fi mahdollisimman pian, mutta viimeistään 22.8.2021 mennessä. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä/ sopimuksen mukaan.

Tehtävään liittyviin tiedusteluihin vastaa Savon yksikön päällikkö Marko Ukkonen marko.ukkonen@enp.fi, p. 050 572 1074.

Sähköverkostoasentajalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta sähkönjakeluverkon rakennustöistä. Kokemus televerkkojen rakentamisesta katsotaan myös suureksi eduksi.

Olet vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen, halukas kehittymään ja sinulla on valmius lähteä myös komennustöihin. Vahvaksi eduksi katsomme lakisääteisten pätevyyskoulutusten voimassaoloa ja C-ajokorttia. Työhönottopaikkasi on Kajaani tai neuvoteltaessa jokin muu paikkakunta Kainuun alueella.

Tarjoamme tekijöille nuorekkaan ja tehokkaan työyhteisömme tuen, hyvät etenemis- ja kehittämismahdollisuudet, sekä kilpailukykyisen palkan, bonusmallin ja työsuhde-etuudet. Tehtävissä on mahdollisuus kehittyä todelliseksi alan moniosaajaksi.

Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen meille osoitteeseen: marko.heiskanen@enp.fi, 31.8.2021 mennessä. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä/sopimuksen mukaan.

Tehtävään liittyviin tiedusteluihin vastaa ajalla: 24.-30.6. sekä 1.8.-31.8. Kainuun yksikön päällikkö Marko Heiskanen p. 050 471 8384.

Efficient Network Partner ja Puhuri Oy ovat solmineet yhteistösopimuksen tuulivoiman sähköverkon rakentamiseen liittyen. Kumppanuus on ENP:lle ensimmäinen tuulivoimaan liittyvä projekti. ”Tuulivoima on meille tärkeä sektori kehittää liiketoimintaamme. Uusituvan energian tarve lisääntyy ja uskomme, että meidän vahvalla osaamisella sähköverkkojen asennuksessa, kykenemme olemaan luotettava kumppani myös tällä liiketoiminta-alueella”, sanoo ENP:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja.

Sähkönjakelija Caruna ja Limingassa pääkonttoriaan pitävä Efficient Network Partner Oy (ENP) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti urakoitsija ENP vastaa Koillismaan taajamien sähköverkon kehittämisestä Carunan Lähikaapeli Koillismaa -hankkeessa lähivuosien aikana. Hankkeessa lähes 5 000 asiakkaan sähköverkkoa uusitaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Sähköverkkoa kehitetään täyttämään tulevaisuuden tarpeet, koska sähkön käyttö lisääntyy ja tehokkaan sähkönjakelun merkitys kasvaa vääjäämättä myös Koillismaan alueella.

Taajamien vanhat pienjänniteilmajohtoverkot puretaan ja korvataan uusilla maakaapeliverkoilla.

”Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi sähköverkkojen kehittäminen on edellytys sähkönkäytön lisääntymisen, kuten sähköautojen määrän kasvun ja lämmityksen sähköistymisen mahdollistamiseksi. Nyt tehtävät sähköverkon kehitystoimenpiteet tulevat palvelemaan asiakkaiden sähkönkäytön tarpeita pitkälle tulevaisuuteen”, Carunan aluejohtaja Kalle Liuhala toteaa.

Töitä tehdään useiden kuntien ja kaupunkien alueella. Teleoperaattoreiden kanssa haetaan yhteisrakentamiskohteita, ja samalla kartoitetaan mahdollisuudet rakentaa yhdessä myös alueen katuvaloverkostoa. Yhteensä kaapeloidaan noin 200 kilometriä pienjännitteistä sähköverkkoa. Vanhaa verkkoa puretaan noin 190 kilometriä ja purettu materiaali kierrätetään tehokkaasti jatkojalostukseen.

”Hanke on meille erittäin merkittävä. Työllistämisvaikutukset ovat sekä henkilökunnallemme että kumppaneillemme varsin huomattavat. Olemme ylpeitä voidessamme olla Carunalle luotettava kumppani ja kykenemme vastaamaan heidän tarpeisiinsa tällaisessa suuressa ja vastuullisessa hankkeessa. Tämä hanke palvelee kuluttajia kauas tulevaisuuteen”, ENP:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja sanoo.

Hanke alkaa tänä keväänä ja valmistuu kesällä 2026. Hankkeen valmistuessa Ylikiimingin, Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Posion ja Ranuan taajama-alueet on maakaapeloitu.

Efficient Network Partner Oy on palkittu Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden Tammisella nuijalla hyvästä hallitustyöskentelystä.

Otamme tunnustuksen vastaan suurella kiitollisuudella. Ansio ja kunnia kuuluu henkilökunnalle, asiakkaille, kumppaneille sekä hallitukselle, kiitos teille kaikille.

Perusteluina palkitsemiselle Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen kertoo olleen mm. kannattava kasvu, vakioidut prosessit sekä luotu ja toteutettu pitkän tähtäimen kasvupolku.

https://pohjois-suomi.hallituspartnerit.fi/hallitustyon-tamminen-nuija-efficient-network-partner-oylle-kasvu-on-ollut-alusta-asti-voimakasta/

Sähköverkkosuunnittelijana olet meillä osana suunnittelutiimiämme, joka vastaa sähkönjakeluverkon suunnittelusta, maastomittauksista, sijoituslupien hankkimisesta ja dokumentoinnista. Toimit suunnittelutöiden osalta myös tiiviisti yhteyshenkilönä maanomistajiin, viranomaisiin ja asiakkaisiin.

Edellytämme hakijoilta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta suunnittelusta.

Vahvaksi eduksi katsomme erilaisten järjestelmien, kuten esim. Trimble-Nis, Headpower, PGField- verkkotietojärjestelmien hyvän tuntemuksen, kokemuksen erilaisista lupaprosesseista, sekä paikannus- ja mittalaitteiden käytöstä.

Luonteeltasi olet vastuuntuntoinen, halukas kehittymään ja ennen kaikkea hyvä tyyppi, jonka kanssa on muidenkin mukava työskennellä. Työn luonne edellyttää hyviä neuvottelu- ja asiakaspalvelutaitoja, sekä halua työskennellä ihmisten kanssa.

Tarjoamme sinulle hauskan, nuorekkaan ja huumorintajuisen työyhteisön, jossa työt tehdään yhdessä ja kaveria autetaan. Halutessasi sinulla on mahdollisuudet edetä työssäsi myös vaativampiinkin projektivastuullisiin tehtäviin. Saat meillä hyvät etenemis- ja kehittämismahdollisuudet, kilpailukykyisen palkan ja hyvät työsuhde-etuudet. Vuosipalkkasi lisäksi sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ansiotasoosi projektipalkkioiden muodossa. Koko henkilöstöllemme maksamme vuosittain palkkiota myös yhtiön ja oman yksikön tilikauden tuloksesta.

Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen meille osoitteeseen: eeva.rotkonen@enp.fi. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä/sopimuksen mukaan. Tehtävään liittyviin tiedusteluihin vastaa Kajaanin yksikön päällikkö Marko Heiskanen p. 050 471 8384.