Efficient Network Partner ja Puhuri Oy ovat solmineet yhteistösopimuksen tuulivoiman sähköverkon rakentamiseen liittyen. Kumppanuus on ENP:lle ensimmäinen tuulivoimaan liittyvä projekti. ”Tuulivoima on meille tärkeä sektori kehittää liiketoimintaamme. Uusituvan energian tarve lisääntyy ja uskomme, että meidän vahvalla osaamisella sähköverkkojen asennuksessa, kykenemme olemaan luotettava kumppani myös tällä liiketoiminta-alueella”, sanoo ENP:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja.

Sähkönjakelija Caruna ja Limingassa pääkonttoriaan pitävä Efficient Network Partner Oy (ENP) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti urakoitsija ENP vastaa Koillismaan taajamien sähköverkon kehittämisestä Carunan Lähikaapeli Koillismaa -hankkeessa lähivuosien aikana. Hankkeessa lähes 5 000 asiakkaan sähköverkkoa uusitaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Sähköverkkoa kehitetään täyttämään tulevaisuuden tarpeet, koska sähkön käyttö lisääntyy ja tehokkaan sähkönjakelun merkitys kasvaa vääjäämättä myös Koillismaan alueella.

Taajamien vanhat pienjänniteilmajohtoverkot puretaan ja korvataan uusilla maakaapeliverkoilla.

”Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi sähköverkkojen kehittäminen on edellytys sähkönkäytön lisääntymisen, kuten sähköautojen määrän kasvun ja lämmityksen sähköistymisen mahdollistamiseksi. Nyt tehtävät sähköverkon kehitystoimenpiteet tulevat palvelemaan asiakkaiden sähkönkäytön tarpeita pitkälle tulevaisuuteen”, Carunan aluejohtaja Kalle Liuhala toteaa.

Töitä tehdään useiden kuntien ja kaupunkien alueella. Teleoperaattoreiden kanssa haetaan yhteisrakentamiskohteita, ja samalla kartoitetaan mahdollisuudet rakentaa yhdessä myös alueen katuvaloverkostoa. Yhteensä kaapeloidaan noin 200 kilometriä pienjännitteistä sähköverkkoa. Vanhaa verkkoa puretaan noin 190 kilometriä ja purettu materiaali kierrätetään tehokkaasti jatkojalostukseen.

”Hanke on meille erittäin merkittävä. Työllistämisvaikutukset ovat sekä henkilökunnallemme että kumppaneillemme varsin huomattavat. Olemme ylpeitä voidessamme olla Carunalle luotettava kumppani ja kykenemme vastaamaan heidän tarpeisiinsa tällaisessa suuressa ja vastuullisessa hankkeessa. Tämä hanke palvelee kuluttajia kauas tulevaisuuteen”, ENP:n toimitusjohtaja Esko Ainasoja sanoo.

Hanke alkaa tänä keväänä ja valmistuu kesällä 2026. Hankkeen valmistuessa Ylikiimingin, Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Posion ja Ranuan taajama-alueet on maakaapeloitu.

Efficient Network Partner Oy on palkittu Pohjois-Suomen Hallituspartnereiden Tammisella nuijalla hyvästä hallitustyöskentelystä.

Otamme tunnustuksen vastaan suurella kiitollisuudella. Ansio ja kunnia kuuluu henkilökunnalle, asiakkaille, kumppaneille sekä hallitukselle, kiitos teille kaikille.

Perusteluina palkitsemiselle Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen kertoo olleen mm. kannattava kasvu, vakioidut prosessit sekä luotu ja toteutettu pitkän tähtäimen kasvupolku.

https://pohjois-suomi.hallituspartnerit.fi/hallitustyon-tamminen-nuija-efficient-network-partner-oylle-kasvu-on-ollut-alusta-asti-voimakasta/

Sähköverkkosuunnittelijana olet meillä osana suunnittelutiimiämme, joka vastaa sähkönjakeluverkon suunnittelusta, maastomittauksista, sijoituslupien hankkimisesta ja dokumentoinnista. Toimit suunnittelutöiden osalta myös tiiviisti yhteyshenkilönä maanomistajiin, viranomaisiin ja asiakkaisiin.

Edellytämme hakijoilta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja kokemusta suunnittelusta.

Vahvaksi eduksi katsomme erilaisten järjestelmien, kuten esim. Trimble-Nis, Headpower, PGField- verkkotietojärjestelmien hyvän tuntemuksen, kokemuksen erilaisista lupaprosesseista, sekä paikannus- ja mittalaitteiden käytöstä.

Luonteeltasi olet vastuuntuntoinen, halukas kehittymään ja ennen kaikkea hyvä tyyppi, jonka kanssa on muidenkin mukava työskennellä. Työn luonne edellyttää hyviä neuvottelu- ja asiakaspalvelutaitoja, sekä halua työskennellä ihmisten kanssa.

Tarjoamme sinulle hauskan, nuorekkaan ja huumorintajuisen työyhteisön, jossa työt tehdään yhdessä ja kaveria autetaan. Halutessasi sinulla on mahdollisuudet edetä työssäsi myös vaativampiinkin projektivastuullisiin tehtäviin. Saat meillä hyvät etenemis- ja kehittämismahdollisuudet, kilpailukykyisen palkan ja hyvät työsuhde-etuudet. Vuosipalkkasi lisäksi sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ansiotasoosi projektipalkkioiden muodossa. Koko henkilöstöllemme maksamme vuosittain palkkiota myös yhtiön ja oman yksikön tilikauden tuloksesta.

Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen meille osoitteeseen: eeva.rotkonen@enp.fi. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä/sopimuksen mukaan. Tehtävään liittyviin tiedusteluihin vastaa Kajaanin yksikön päällikkö Marko Heiskanen p. 050 471 8384.

Kyseessä on Yli-Iin taajaman sähkönjakeluverkon saneeraus. Kokonaisuudessaan tässä hankkeessa maakaapeloidaan noin 15 kilometrin matkalla keski- ja pienjännitesähköverkkoa ja rakennetaan 16 uutta puistomuuntamoa. Urakan aikana puretaan pois noin 20 kilometriä vanhaa sähköverkkoa.

Urakkasopimus on allekirjoitettu 4.2.2021. Maanrakennustyöt aloitetaan toukokuussa ja uusi verkko otetaan käyttöön 31.12.2021 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilönä ENP:llä toimii Petri Paldanius. Lisätietoja petri.paldanius(at)enp.fi

Efficient Network Partner Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu nykyisen toimitusjohtaja Ilkka Säkkisen jatkaessa ENP Group Oy:n johtotehtävissä uusien liiketoimintojen parissa.

Eskolla on yli 30 vuoden kokemus energiasektorilta ja palveluliiketoimintojen kehittämisestä sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on toiminut urallaan myös sähköverkkoliiketoiminnan parissa. Asiantuntijuudesta kertoo lisäksi useat hallitustehtävät miltei 20 vuoden ajalta.
Esko Ainasoja siirtyy ENP:n palvelukseen 1.4.2021 alkaen.

”Lähden innostuneena johtamaan ja kehittämään varsin uuden ja hallitusti kasvaneen yrityksen liiketoimintoja. Näen tämänkaltaisen vastuullisen arvopohjan omaavan yhtiön olevan tulevaisuudessakin haluttu yhteistyökumppani”, kertoo Esko Ainasoja.

”Efficient Network Partner Oy on kehittynyt kuuden toimivuotensa aikana 60 henkilöä ja yli 100 kumppania työllistäväksi yritykseksi, ja on hienoa saada Eskon kaltainen ammattilainen jatkamaan toimitusjohtajana yhtiön kannattavaa kasvua yhdessä hienon henkilöstön kanssa. Eskon laaja-alainen kokemus ja osaaminen tukee ENP:n strategian mukaista kehittymistä yhä merkittävämmäksi sähkö- ja tietoliikennealan uudistajaksi yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Juha Pyyhtiä.

Yhtiö säilyy edelleen 100% henkilöstön omistamana ja osana ENP Group Oy:tä. Alkuperäiset perustajaosakkaat jatkavat edelleen yhtiön hallituksessa ja ENP Group Oy:n johtotehtävissä uusien liiketoimintojen parissa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, Ilkka Säkkinen  044 988 6733
Hallituksen puheenjohtaja, Juha Pyyhtiä    040 681 3003

Efficient Network Partner Oy on tehokas verkkokumppani sähköverkkoyhtiöiden ja teleoperaattoreiden rinnalla. Liiketoiminnan ydin on sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelu, projektinjohto, rakentaminen sekä ylläpito. ENP:n toiminta perustuu avoimeen ja rehelliseen kumppanuusmalliin.

Projektipäällikön työssä vastaat sähkönjakeluverkon rakennusprojektien ja hankkeiden vetämisestä. Työtehtävä sisältää organisointia, töiden suunnittelua sekä aikataulutusta, ja viestintää eri sidosryhmien välillä. Projektipäällikkönä olet vastuussa projektin kokonaisaikataulusta, kustannustehokkuudesta ja laadun toteutumisesta. Ohjaat ja valvot työssäsi asennustöiden ja maarakennuksen toteutumista projektisuunnitelman ja annetun aikataulun mukaisesti, sekä toimit tiiminvetäjänä ja esimiesvastuullisena henkilönä projektissasi työskenteleville henkilöille. Toimit tehtävässäsi myös suorana yhteyshenkilönä asiakkaillemme ja urakointia tekeville kumppaniyrityksillemme. Toimipaikkasi sijaitsee Kuopiossa, mutta työ edellyttää matkustusvalmiutta.

Edellytämme sinulta vankkaa työkokemusta sähkönjakeluverkon rakentamisen projektitoiminnasta ja myös projektien talouden seurannasta. Sinua ohjaa ja motivoi taloudellinen ja laadullinen tuloshakuisuus. Olet oma-aloitteinen vastuunkantaja ja hyvä organisoimaan sekä aikatauluttamaan niin omia, kuin tiimisi töitä. Olet henkilö, joka saa asiat etenemään ja olet halukas kehittymään ja etenemään urallasi. Tehtävä vaatii aikaisempaa kokemusta esimiestehtävistä ja projektijohtamisen prosesseista, sekä hyviä viestintä- ja neuvottelutaitoja.

 

Tarjoamme sinulle nuorekkaan ja tehokkaan työyhteisön, hyvät etenemis- ja kehittämismahdollisuudet, sekä kilpailukykyisen palkan, monipuolisen palkitsemisjärjestelmän ja työsuhde-etuudet, sekä mahdollisuuden yhtiön osakkuuteen.

 

Mikäli olet etsimämme henkilö, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen meille osoitteeseen: eeva.rotkonen@enp.fi viimeistään 31.3.2021 mennessä. Työt alkavat heti sopivan henkilön löydyttyä/ sopimuksen mukaan.

Tehtävään liittyviin tiedusteluihin vastaa Savon yksikön päällikkö Marko Ukkonen p. 050 5721074.

Savon uusi yksikönpäällikkö on Marko Ukkonen. Hän aloittaa työt ENP:n Savon yksikössä 16.11.2020.

– Olen taustaltani sähkövoimatekniikan insinööri. Valmistuin Kuopion Tekusta 2008. Valmistumisen jälkeen muutin perheeni kanssa Vantaalle, missä toimin sähköasemaprojektien parissa vajaat 10 vuotta, alkuun suunnittelijana ja viimeiset kuusi vuotta suunnitteluyksikön päällikkönä. Kotikonnuille palattuani olen viimeiset kolme vuotta toiminut Savon Voima Verkolle jakeluverkkopalveluja tuottavan yksikön päällikkönä Savossa, Ukkonen kertoo.

– ENP:n toimintaperiaatteet istuvat omaan ajattelumalliini niin hyvin, että on todella mielenkiintoista päästä toteuttamaan näitä käytännössäkin. Asioita voi tehdä eri tavalla, myös toisin. Hienoa päästä mukaan viemään eteenpäin tätä tarinaa!

Efficient Network Partner Oy hakee toimitusjohtajaa nykyisen toimitusjohtajan Ilkka Säkkisen siirtyessä ENP Group Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ja konsernin talousjohtajaksi. Muutoksen yhteydessä nykyinen liiketoimintajohtaja Juha Pyyhtiä siirtyy ENP Group Oy:n toimitusjohtajaksi.

Ilkka (jäsen) ja Juha (pj) jatkavat Efficient Network Partner Oy:n hallituksessa. Tämän muutoksen yhteydessä ei ole tulossa muutoksia yhtiön omistussuhteisiin, ja ENP on edelleen 100 prosenttisesti henkilöstön ja perustajien omistama.

“Tämä on suunniteltu, merkittävä ja luonnollinen muutos, jonka näemme tuovan paljon uusia mahdollisuuksia Efficient Network Partner Oy:n ja ENP Group Oy:n kehittämiseen sekä jatkamaan hyvää ENP-tarinaa sekä kannattavaa ja kehittyvää liiketoimintaa,” ENP:n nykyinen toimitusjohtaja Ilkka Säkkinen kertoo.

Toimitusjohtajan rekrytointiprosessia hoitaa InHunt Group Oy. Täytä hakemus: inhunt.fi/inhunt_jobs/toimitusjohtaja-8/

Kajaanin tiimi on kasvanut tänä vuonna viidellä uudella osaajalla.

Kesäkuun lopussa verkostoasentajana Kajaanin yksikössä aloittaneella Antti Kyllösellä on 15 vuoden kokemus verkostoasentajan tehtävistä niin ilmajohtotöistä kuin maakaapeloinnista sekä kunnossapitotöistä. Kyllönen täydentää Kajaanin tiimiä monipuolisuudellaan.

Jussi Heikkinen aloitti Kajaanissa verkostoasentajana toukokuussa. Hänellä on alan työkokokemusta nelisen vuotta. Toukokuussa aloitti myös Joonas Romppanen. Hän työskentelee niin ikään verkostoasentajana ja kokemusta on reilut kolme vuotta. Toukokuusta lähtien Kajaanin tiimiä on vahvistanut myös Marko Korhonen. Hän työskentelee tietoliikenneasentajana.

Simo Leinonen liittyi Kajaanin tiimiin maaliskuussa. Hän on toiminut alalla tietoliikenneasentajana vuodesta 2005 lähtien, josta vuodet 2018–2020 hän on toiminut työpäällikkönä.

Tervetuloa joukkoon!