Efficient Network Partner - ENP

Mitä meille kuuluu?

Meistä kerrotaan

Savon Voima

Savon Voima on suomalainen energiayhtiö, joka tarjoaa itäsuomessa asiakkailleen monipuolisia energiapalveluita.

Vuonna 14.2.1947 perustetun yhtiön tehtävänä oli silloin ja on edelleen tuottaa valoa ja voimaa. Savon Voiman brändi on yksi alueen tunnetuimmista energia-alan brändeistä.

Savon Voima on yksi pitkäaikaisimmista asiakkaista ENP:n tarinan aikana. Yhteistyö alkoi vuonna 2018 Sumiaisissa toteutetulla kaapelointihankkeella. Tarjouksen valinnan perusteena oli mm. se, että ENP:n perustajille oli aikaisempaa näyttöä tuloksellisesta jakeluverkkotyön toiminnasta Savon Voiman hankkeissa. Yhtiö uskoi ja luotti siihen, että työt tulevat toteutetuksi laadukkaasti ja sovitulla toimitusajalla. Vaikka yhteistyön alkuvaiheessa näissä em. asioissa oli haasteita, on ENP kyennyt kehittämään toimintoja parempaan suuntaan.

Työntekijöiden liikkuvuus, rekrytoinnin haasteet ja työntekijöiden saatavuus näkyvät toimintatapojen vakiinnuttamisessa. ”Henkilöstön runsas vaihtuvuus on aiheuttanut sen, että ENP:n toimintatapa ei ole oikein päässyt vakiintumaan yhteistyössä Savon Voiman kanssa”, toteaa Pekka Miettinen Savon Voimalta.

Puhuri Oy

Puhuri Oy on suomalainen tuulivoimayhtiö, joka tuottaa omistajilleen puhdasta energiaa.

Yhtiö kehittää, rakentaa ja operoi omistamiaan tuulipuistoja Suomessa. Puhurin vahvuutena on se, että tuulivoimarakentamisen ketju pidetään omissa, asiantuntevissa käsissä. Yhtiö hoitaa hankkeet alusta loppuun saakka itse – kaavoituksesta ja ympäristöselvityksestä valmiisiin itse operoitaviin puistoihin. Apuna Puhurilla on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, joka on käynyt läpi tiukan seulan.

”Allekirjoitimme ensimmäisen urakkasopimuksen elokuussa 2021 Parhan ja Hankilan tuulipuistojen keskijännitekaapelipäätteiden asennuksista ja -kykennöistä sekä käyttöönottomittauksista. Sen jälkeen yhteistyö on jatkunut Keson ja Kaukasen tuulipuistoissa.

Puhurin tuulivoimapuistot toteutetaan laajan kumppaniverkoston kautta. Kumppaneiden valinnassa kiinnitetään aina huomioita ennen kaikkea laatuun, mutta myös kustannustehokkaaseen toimintatapaan. ENP onnistui antamaan itsestään kuvan yrityksenä, jolla on vahva halu tulla mukaan tuulivoima-alalle.

Yhteistyössä on ilahduttanut ennen kaikkea ratkaisukeskeinen asenne sekä asiakkaan tarpeiden huomioiminen nopeallakin aikataululla. Yhteistyö on ollut saumatonta ja ongelmatonta. Yhteistyötä voi kuvailla sanoin: Rehtiä toimintaa.” kertoo Anniina Kärkkäinen Puhuri Oy:ltä.

KAISANET

Nopeat ja toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tämän päivän arjen helpottajat sekä kotona että työelämässä.

Digitalisaation kehittyminen kiihtyy koko ajan. Tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa nopeita sekä toimintavarmoja tietoliikenneverkkoja. Muun muassa lisätty todellisuus, automaatio, tekoäly, koneiden välinen viestintä – unohtamatta 5G-verkkoa – vaativat kattavasti valokuituverkkoa vastaamaan kuluttajien ja yritysten tarpeisiin kaikkialla Suomessa. Meille on tärkeää, että palvelu tuotetaan niin hyvin ja sujuvasti, että loppukäyttäjä voi vain nauttia nopeasta ja vakaasta yhteydestä.

Sujuvaa työarkea ja innovatiivista otetta työn suunnitteluun ja tekemiseen on mukana myös Efficient Network Partner Oy:n (ENP) ja Kaisanet Oy:n yhteistyössä. Kumppanuus näiden yritysten välillä on sujuvaa ja mutkatonta. Vuosien saatossa tehdyt useat yhteiset hankkeet ovat kasvattaneet luottamusta ja varmuutta työn tekemiseen sekä työn jälkeen.

Kaisanetin investointiohjelman johtaja Peti Kilpeläinen toteaa tyytyväisenä yhteistyöstä:

”Tulemme investoimaan Kainuun ja Ylä-Savon valokuituverkkoon voimakkaasti tulevina vuosina ja suunnitelmien toteutuminen edellyttää kumppaneita, jotka pystyvät vastamaan tavoitteisiimme sekä asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin. Näiden johdosta on ollut luontevaa jatkaa yhteistyötä ENP:n kanssa. Valokuidun kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja luotettavan kumppanin avulla voimme tarjota entistä useammalle toimialueemme asukkaalle huippunopeat ja toimintavarmat nettiyhteydet.”

ENP:n operatiivinen johto komppaa Kaisanetin kommentteja: ”Yhteistyö Kaisanetin kanssa on avointa ja yhteistyöllä olemme aina löytäneet loppukäyttäjälle parhaimman ja toimivimman ratkaisun. Meneillään oleva hanke on vahvistanut ja tuonut jatkuvuutta ENP:n liiketoiminnoille Kainuussa. Hankkeen aikana meillä on yhdessä projektiin osallistuvien kumppaneiden ja työntekijöiden kanssa mahdollisuus kehittää tuotantoprosessia vielä asiakaslähtöisemmäksi. Mikä tärkeintä, tämän uuden hankkeen myötä olemme mahdollistaneet työntekijöillemme työn jatkuvuuden Kainuussa.”

”ENP:n liiketoiminnan perustana on vastuullinen toiminta. Vastuullisuus näkyy myös yrityksemme arvoketjussa, jossa lähtökohtana on, että jokainen mukana oleva tekijä pärjää. Avoin yhteistyö Kaisanetin kanssa on aina ollut sujuvaa. Olemme voineet keskustella ja etsiä ratkaisumalleja yhteisten projektiemme kehittämiskohteista avoimesti. Voimakkaasti kehittyvä digitalisaatio tarvitsee nopeita yhteyksiä. Yhä enemmän tulemme tekemään töitä kotoa tai vapaa-ajan asunnolta käsin, joten tarvitsemme vakaita yhteyksiä mm. Teams-neuvotteluille. ENP:n ja Kaisanetin pitkäaikainen kumppanuus tuottaa vastuullista hedelmää loppukäyttäjille myös tulevaisuudessa, sillä valokuiturakentamisen tahti vain kiihtyy”, kertoo ENP:n toimitusjohtaja Olli Tuovinen.

Kalle Säisä

Viihdyn ENP:llä todella hyvin, sillä ympärillä on hyvät työkaverit ja rento tekemisen meininki.

Olen ollut ENP:llä töissä jo viisi vuotta. Aluksi työtehtäviini kuului kolmen ja puolen vuoden ajan asentajan työt eri työmailla. Tämän jälkeen toimin vuoden ajan projektivastaavana ja vuoden 2023 alusta saakka on toimenkuvana ollut projektipäällikkö.

Seikat, jotka motivoivat hakemaan ENP:lle olivat palkka sekä hyvät urakehitysmahdollisuudet. Perustaessamme Kuopion toimipistettä pääsin itse vaikuttamaan asioihin, mikä teki tehtävästä todella mielenkiintoisen.

Viihdyn ENP:llä todella hyvin, sillä ympärillä on hyvät työkaverit ja rento tekemisen meininki. Organisaationa ENP on hyvin suoraviivainen ja tehokas. Täällä on vähemmän porukkaa yläkerrassa verrattuna moneen kilpailijaan.

Antti Huhtiniemi

ENP on vastuullinen ja joustava toimija.

Minulle heräsi jo opiskelijana kiinnostus ENP:tä kohtaan. Ala sinällään oli minulle täysin vieras, mutta paikallinen toimija, joka haluaa uudistaa alaa sai kiinnostuksen heräämään.

ENP:n työyhteisössä on mielestäni parasta matala organisaatiorakenne. Minulla on ollut aina tunne, että uskallan tuoda asioita esille ilman, että kokisin itseni tuomituksi. Työyhteisössä on tosi hyvä porukka ja apuja on aina saanut, kun on pyytänyt. Isotkaan hankkeet eivät ole koskaan tuntuneet siltä, että niistä ei porukalla selvittäisi. Seitsemän vuoden aikana olen oppinut valtavasti asioita ja näkökulmia.

ENP on vastuullinen ja joustava toimija. Yrityksessä on avointa keskustelua. Epäkohtiin puututaan ja ne ratkaistaan yhdessä. Ihmisten tasapuolinen kohtelu on hyvä kasvualusta tulevaisuuden ammattilaiselle.

Ville Kaikkonen

Parasta ENP:llä on molemminpuolinen luottamus ja joustavuus.

Aloitin ENP:llä 2018, eli minulla on menossa viides vuosi.

Hakiessani töihin, minut vakuutti työpaikan sopivan koko sekä hyvä sosiaalinen ilmapiiri, joka tuli selkeästi esille jo työhaastattelussa. Halusin mukaan työyhteisöön, jossa on yhtenäinen ajattelutapa vahvistaa ja luoda suomalaista sähköverkkoa pääurakoitsijana.

Parasta ENP:llä on molemminpuolinen luottamus ja joustavuus. Arvostan, että kehitysideat ja tekotavat otetaan huomioon välittömästi kentältä ilmoittaessa. Työn tekemistä ja ENP:n toimintaa kasvatetaan yhdessä ja jokaisella talon sisällä on mahdollisuus kehittää ENP:n tulevaisuutta, työtehtävästään riippumatta. Arvostan myös hyvää ilmapiiriä talon sisällä, minulla on hyvät työkaverit.

ENP:n toimintatapaa voisin kuvailla seuraavasti: Luotettavana, vastuullisena sekä uutta ilmettä tuovana urakoitsijana jakeluverkon maailmaan.

Planora, Juho Teppo

Vuonna 1987 perustettu Planora Oy on yritys, joka toimii laaja-alaisesti kunnallistekniikan, teollisuuden ja automaation suunnittelun alalla.

Planora tarjoaa laadukkaita suunnittelu- ja projektinhallintapalveluja mm. sähköverkon suunnittelussa koko maassa. Yritys on suomalainen, sen pääomistajat ovat suomalaisia yksityishenkilöitä ja yrityksen päätoimipaikka on Oulu.

”Olemme tehneet yhteistyötä ENP:n kanssa yrityksen perustamisesta (2014) lähtien. Meillä on ollut alusta saakka hyvä ja avoin yhteistyö erilaisissa hankkeissa. Hankkeen onnistumisten sekä myös haastavien kohtien läpikäynti ja yhdessä ratkaisujen etsiminen, ovat olleet niitä tekijöitä, jotka ovat vakuuttaneet yhteistyön toimivuudesta.” kertoo Juho Teppo Planoralta.

”Arvostamme yhteistyössä hankekohtaista joustavuutta ja henkilöresurssien yhteissuunnittelua. ENP:n toimintapa on kumppanuusmallin mukainen ja heillä on erinomainen yhdessä tekemisen asenne.”

Sähkö-Artpe Oy

Sähkö Artpe Oy on oululainen, vuonna 1986, perustettu sähköurakoinnin asiantuntijayritys.

Yrityksen palveluihin kuuluu mm. kiinteistöjen sähköverkon asennus- ja huoltotyöt, tietoverkkojen asennukset sekä sähköalan suunnittelupalvelut.

”Olemme tehneet ENP:n kanssa yhteistyötä noin kuuden vuoden ajan. yhteistyö alkoi Carunan kj-projektilla, jossa teimme useamman vuoden töitä ns. kotinurkilla.

Meille ENP on ollut kumppani, joka on tarjonnut tasaisesti töitä ja mahdollistanut Sähkö-Artpe Oy:n kasvua. Pitkäaikainen yhteistyö on luonut tietyn rutiinin ja luottamuksen töiden tarjoamiseen sekä tekemiseen. ENP:n toimintatapa on hyvin avoin ja rehellinen. Työt tehdään ammattitaitoisesti ja ympäristö huomioon ottaen. ”

Maanrakennus Pehitek

Maanrakennus Pehitek on vuonna 2020 perustettu yritys, jonka kotipaikka on Sotkamo.

Yritys toimii Kainuun alueella ja on ollut ENP:n kumppani yrityksen perustamisesta saakka.

”Päädyimme tekemään yhteistyötä, sillä miehet sekä yhteistyö olivat jo tuttuja, joten siitä oli helppo jatkaa tekemistä. Tässä yhteistyössä on arvokkainta se, että voi soittaa milloin vain, vaikka ilta kahdeksalta, mikäli tarve vaatii. Olemme aidosti samassa veneessä ja yhteistyöstä on virallisuudet karsittu. Eikä tämä muuten toimisikaan, kun pitkiä päiviä yhdessä tehdään.

ENP:n toimintamalli on yleisesti välittämistä, aitoa tekemistä ja ennen kaikkea REILUA! Tuttujen kesken voi aina luottaa, että se mitä sanotaan, se myös tehdään. Jos tulee virheitä, ne myönnetään ja asiat sovitaan aina yhteistuumin.”

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksy ja sulje” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.